के हो त संविधानको विशेषता ?

Facebook
Google+
http://nepalnote.com/nplnote/239">
Twitter